Proiect POSCCE

 uniunea europeana  guv  instrumente

Programul Opera?ional Sectorial “Cre?terea Competitivit??ii Economice”

 “Investi?ii pentru viitorul dumneavoastr?”

Titlu proiect

“Achizitia de servicii de consultanta specializata in vederea cresterii competitivitatii si consolidarii societatii SC ACKO INVESTMENTS SRL”

COD SMIS 41979

Proiect cofinan?at prin Fondul European de Dezvoltare Regional?

SC ACKO INVESTMENTS SRL, cu sediul în Pitesti, str.Calea Dragasani nr.20, jud.Arges, Romania, deruleaz?, începând cu data de 14.05.2014 proiectul “Achizitia de servicii de consultanta specializata in vederea cresterii competitivitatii si consolidarii societatii SC ACKO INVESTMENTS SRL “ cod SMIS 41979, co-finan?at prin Fondul European de Dezvoltare Regional?, în baza contractului de finan?arenr nr.2C/700014/1/13.05.2014

Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa Prioritara 1-Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major de Interventie DM1.3- Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului,  Operatiunea b) Sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii.

Valoarea total? a proiectului este de 142.763,68 lei, din care asisten?a financiar? nerambursabil? este de 79.892,40 lei.

Proiectul se implementeaz? în localitatea Rucar, sat Satic pe o durat? de 6 luni.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea si dezvoltarea durabila a SC ACKO INVESTMENTS SRL, in scopul  extinderii activitatii-maximizarii veniturilor, cresterii productivitatii si competitivitatii societatii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:

1.Elaborarea unei strategii de marketing pentru implementare in vederea crearii si dezvoltarii unei imagini comerciale competitive  care sa duca la cresterea  cifrei de afaceri cu  18% in urmatorii 3 ani.

2.Elaborarea unei strategii si a unui plan de dezvoltare si stimulare a resurselor umane in vederea extinderii afacerii si a cresterii productivitatii cu 16.5% in urmatorii trei ani.

Pentru informa?ii detaliate despre celelalte programe operatioanale cofinan?ate de Uniunea European? v? invit?m s? vizita?i www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Autoritatea de Management pentru POS CCE: Ministerul Fondurilor Europene

Organismul Intermediar:Agentoia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia